Františkánský klášter Hostinné

-
 

 Několikaleté úsilí o záchranu a novou podobu Františkánského kláštera je uzavřeno. Do objektu se přestěhovala městská knihovna. Veřejnost tu najde i přednáškový sál, prostor pro výstavy i hudební vystoupení nebo Galerii antického umění v přilehlém kostele. Celý komplex tak dostává multifunkční rozměr s širokými možnostmi. „Kláštery nebyly nikdy stavěny jen samy pro sebe. Vždy měly přesah do okolí, a to se po mnoha desetiletích plně stává i zde,“ podotkl při slavnostním otevření představený františkánů Jan Dohnal.  

Příjemce Město Hostinné
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00602
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. říjen 2010 až 31. květen 2012
Místo realizace Hostinné
Celkové způsobilé výdaje 48 959 368,78 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 45 287 415,34 Kč
Z toho dotace EU 41 615 462,74 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

V době reforem císaře Josefa II. byl roku 1785 klášter v Hostinném zrušen. Tehdy konvent obývalo 22 duchovních a 5 laických bratří. Do Prahy byla odvezena klášterní knihovna čítající 2 437 svazků, cenné rukopisy a obrazy. Nic z toho se již zpět do Hostinného nevrátilo. O čtyři roky později si františkáni prosadili jeho obnovení. 

Vituální prohlídka kláštera

Zpět