Geopark Český ráj - centrum rozvoje geoturismu

-
 

Geopark Český ráj, jenž byl v říjnu 2005 zařazen do seznamu evropské sítě geoparků, nabízí širokou škálu geologických fenoménů, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. Projekt pomáhá rozvoji geoturismu - šetrné formy cestovního ruchu - udržet a podporovat charakter území. Převážně jeho přírodní bohatství, kulturu, estetiku, historické dědictví, kvalitu života obyvatel, a to na základě principů udržitelného rozvoje. V rámci projektu se inventarizovaly a navrhly geoturistické naučné stezky, vytvořila se metodika školení a sítě geoprůvodců a vznikla stálá expozice Geoparku Český ráj v muzeum Český ráj v Turnově.  

Příjemce Geopark Český ráj o.p.s.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00200
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. říjen 2008 až 30. listopad 2011
Místo realizace Turnov
Celkové způsobilé výdaje 5 290 909,08 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 894 090,89 Kč
Z toho dotace EU 4 497 272,70 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Projekt v médiích:

edotace.cz, 27. 9. 2010: Významné výročí Českého ráje a pomoc z EU

 

Zpět