Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP SV 2011

-
 

Obsahem projektu bylo zajištění realizace informačních, komunikačních a propagačních aktivit souvisejících s ROP SV, které vyplývají z Komunikačního plánu ROP SV pro programové období 2007 - 2013 resp. ročního Komunikačního plánu (KoP) na rok 2011. Dále projekt obsahoval realizaci evaluací a studií ROP SV vyplývajících z Evaluačního plánu ROP SV. Projekt obsahoval náklady především na poradenské služby související s oblastí publicity a absorpční kapacity, veškeré náklady související s aktivitami stanovenými v KoP a výdaje spojené s realizací evaluačních studií v souladu s Evaluačním plánem ROP SV.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/20.01126
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 20
Doba realizace 1. leden 2011 až 31. leden 2012
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 5 990 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 990 000,00 Kč
Z toho dotace EU 2 815 300,00 Kč

Zpět