Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP SV 2012

-
 

Obsahem projektu bylo zajištění realizace informačních, komunikačních a propagačních aktivit souvisejících s ROP SV, které vyplývají z Komunikačního plánu ROP SV pro programové období 2007 - 2013 resp. ročního Komunikačního plánu (KoP) na rok 2012. Dále projekt obsahoval realizaci evaluací a studií ROP SV vyplývajících z Evaluačního plánu ROP SV. Projekt obsahoval náklady především na poradenské služby související s oblastí publicity a absorpční kapacity a veškeré náklady související s aktivitami stanovenými v KoP. Dále projekt obsahoval výdaje spojené s realizací evaluačních studií v souladu s Evaluačním plánem ROP SV.  

Příjemce Regionální rada regionu Soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/26.01144
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 26
Doba realizace 1. leden 2012 až 31. leden 2013
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 4 600 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 322 000,00 Kč
Z toho dotace EU 4 278 000,00 Kč

Zpět