Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP SV 2015

-
 

Obsahem projektu byla realizace informačních a propagačních aktivit souvisejících s ROP SV, které vyplývají z Komunikačního plánu (KoP) ROP SV pro programovací období 2007 - 2013 resp. z KoP na rok 2015. Dále projekt obsahoval zajištění procesu evaluace ROP Severovýchod v souladu s nastaveným plánem evaluace a podmínkami v rámci Operačního manuálu ROP SV. Projekt obsahoval veškeré náklady související s aktivitami stanovenými v KoP, výdaje na zajištění absorpční kapacity a výdaje spojené s realizací evaluačních studií v souladu s Evaluačním plánem ROP SV.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/40.01381
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 40
Doba realizace 1. leden 2015 až 31. prosinec 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 7 500 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 500 000,00 Kč
Z toho dotace EU 6 450 000,00 Kč

Zpět