Hořice - město bez bariér

-
 

Když se zástupcům města dostaly do rukou výsledky průzkumu ohledně dostupnosti Hořic pro hendikepované občany a další osoby se sníženou schopností orientace anebo pohyblivosti, věděli, že je potřeba velkých změn. A pokud možno co nejdřív. Neváhali a město tak získalo dotaci na projekt nazvaný jednoduše Hořice – město bez bariér. Během více než dvou let byly zrekonstruovány a bezbariérově upraveny hned čtyři klíčové trasy vedoucí městem. Změn tak doznaly některé silnice, řada chodníků i parků či dalších veřejných prostranství. Hendikepovaní se tak snadno dostanou např. do Smetanových sadů, k vrchu sv. Gotharda anebo do areálu Riegrova obelisku. Stejně tak mají snazší přístup na polikliniku, která se stala bezbariérovou anebo do Základní školy Na Habru. Tady byl kromě bezbariérového přístupu vybudován také výtah.   

Příjemce Město Hořice
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00530
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. srpen 2009 až 5. září 2011
Místo realizace Hořice
Celkové způsobilé výdaje 96 320 881,66 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 89 096 815,53 Kč
Z toho dotace EU 81 872 749,40 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZajímavosti projektu

Během úprav došlo k přeměně chodníků, veřejných prostranství, vozovek a zelených ploch s celkovou rozlohou téměř 50 tis. m2. Instalováno bylo přes 330 nových zdrojů osvětlení, vybudováno 247 parkovacích stání, řada bezbariérových vstupů a dalších ploch v budovách škol a budovách pro zdravotní a sociální péči.

Zpět