Hradby - rekonstrukce

-
 

Jižní terasy pod jezuitskými kolejemi mezi Gočárovým schodištěm a Bonem Publicem byly ještě donedávna chátrající a zpustlé. Na konci září roku 2011 se jen pár kroků od Velkého náměstí otevřel veřejnosti park s lavičkami, novými cestami, schodišti i fontánami. Projekt architekta Jiřího Krejčíka v závěru minulého století  dokonce posvětil při návštěvě Hradce Králové tehdejší papež Jan Pavel II.  

Příjemce Statutární město Hradec Králové
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/11.00727
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 11
Doba realizace 26. květen 2009 až 30. září 2011
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 37 686 944,16 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 17 175 568,05 Kč
Z toho dotace EU 15 782 955,34 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět