Hradecko - destinace pro turistu 3. tisíciletí

-
 

Hradecko - destinace pro turistu 3. tisíciletí Rozšířit nabídku služeb i propagační aktivity na Hradecku tak, aby si přišli na své i rodiny s dětmi anebo vyznavači moderních technologií, si kladla za cíl Hradecká kulturní a vzdělávací společnost. Díky dotaci z ROP Severovýchod tak došlo k ještě efektivnějšímu provázání a koordinace aktivit jednotlivých subjektů, které působí v regionu v oblasti cestovního ruchu a především se návštěvníkům otevřely nové možnosti a vznikly nové služby či produkty. Mezi ně patří mobilní aplikace umožňující snazší orientaci a získávání praktických turistických informací, síť známek MUNZEE, které jsou novinkou v oblasti cestovního ruchu anebo lepší webová prezentace zajímavých destinací a produktů. V rámci projektu byly pořízeny také nové propagační materiály, natočen videospot či DVD.  

Příjemce Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/37.01346
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 37
Doba realizace 2. červen 2014 až 30. červen 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 2 461 718,40 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 461 718,40 Kč
Z toho dotace EU 2 461 718,40 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět