Hradecko - efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu

-
 

V rámci projektu vznikla regionální organizace cestovního ruchu zaměřená na královéhradecké aktivity a mnohem lepší a cílenější propagaci turistické oblasti Hradecka. Ta mimo jiné vedla ucelenou kampaň, během níž se pracovníci snažili do regionu nalákat více turistů a představit jim zajímavé cíle. Vytvořeny byly také propagační materiály v podobě flashky, brožur, map a další.  

Příjemce Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00821
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 5. listopad 2010 až 30. červen 2013
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 3 070 926,06 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 840 606,60 Kč
Z toho dotace EU 2 610 287,15 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět