Hřebečské důlní stezky

-
 

V regionu Moravskotřebovska na tzv. Hřebečském hřbetu vznikla nová naučná turistická stezka pro pěší a cyklisty, která návštěvníky seznamuje s historií lidské činnosti na Hřebečském hřbetu, s místními přírodními pamětihodnostmi a významnými kulturními památkami v dané lokalitě. Trasa s dvaadvaceti naučnými zastaveními, čtyřiceti rozcestníky, osmi výchozími stanovišti a šesti odpočívadly vede návštěvníky přes vyhlídkovou věž Strážný vrch, turistické altány Na Mladějovském vrchu a U vysílače, k několika dolům této lokality. Součástí naučné stezky je rovněž nová expozice Hřebečské důlní stezky - Geologická expozice.  

Příjemce MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00156
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. listopad 2008 až 1. listopad 2010
Místo realizace Hřebeč
Celkové způsobilé výdaje 9 656 264,70 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 930 269,11 Kč
Z toho dotace EU 8 206 193,27 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZajímavosti projektu

Vysoce kvalitní žáruvzdorný jíl se v oblasti těžil až do roku 2010.

Zpět