II/262 Dolní Libchava most 262-006

-
 

Dolní Libchava V Dolní Libchavě se zrekonstruoval most včetně silnice (II/262a), jež tvoří dopravní spojení mezi Českou Lípou a Děčínem a je tedy významnou spojnicí Libereckého a Ústeckého kraje. Modernizace vyřešila velmi špatný technický stav mostu a zvýšila kapacitu komunikace. Dále se v rámci rekonstrukce zúžilo koryto řeky, postavily nové opěry a upravily regulační zdi toku.    

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00443
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. březen 2009 až 30. listopad 2009
Místo realizace Česká Lípa
Celkové způsobilé výdaje 23 142 011,43 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 21 406 360,56 Kč
Z toho dotace EU 19 670 709,70 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět