II/270 Postřelná - Jablonné v Podještědí

-
 

Postřelná - Jablonné v Podještědí Silnice, tvořící dopravní spojení měst Jablonné v Podještědí a Postřelná, je významnou komunikací zvláště pro cestovní ruch. Vždyť zajišťuje dopravní spojení do oblasti Máchova jezera. Evropská dotace přispěla k její rekonstrukci v celkové  délce 2,810 km. Došlo k odfrézování krytu vozovky, položil se nový kryt, upravily se krajnice, odstranily se závady na prvcích systému odvodnění, včetně rekonstrukce stávajících objektů. Rekonstrukce probíhala s ohledem na snížení hluku v úsecích trasy, která probíhá obytnou zástavbou.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00447
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. duben 2009 až 30. listopad 2009
Místo realizace Jablonné v Podještědí
Celkové způsobilé výdaje 23 022 250,77 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 21 323 331,62 Kč
Z toho dotace EU 19 594 412,83 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět