II/278 Český Dub - Hodkovice

-
 

Český Dub - Hodkovice Silnice č. III/278 spojující Český Dub a Boskovice byla rekonstruována v délce 9,914 m. Zesílila se konstrukce vozovky, zpevnily krajnice, bylo opraveno odvodňovací zařízení a rekonstruovala se nevyhovující   opěrná zeď u silnice a vodoteče Rašovka a most. Byl proveden dendrologický průzkum stromů v blízkosti komunikace, na jehož základě se určily stromy ke kácení, či ošetření. Rekonstrukce silnice nabývá na významu i proto, že se nejedná pouze o obslužnou komunikaci, ale také o dopravní napojení rekreačních lokalit v této části Podještědí.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00451
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. duben 2009 až 31. srpen 2010
Místo realizace Český Dub
Celkové způsobilé výdaje 59 143 974,81 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 54 708 176,45 Kč
Z toho dotace EU 50 272 378,35 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět