II/280 Cholenice - Žlunice

-
 

Projekt vyřešil rekonstrukci komunikace II/280 ve čtyřech úsecích: - 1. úsek - Cholenice - Vršce - km 27,260 ~ 30,035 - dl. 2,775m - 2. úsek - Vršce - Slavhostice - km 31,080 ~ 32,615 - dl. 1,535m - 3. úsek - Slavhostice - Žlunice - km 33,962 ~ 35,530 - dl. 1,568m - 4. úsek - Žlunice - hranice okresu JC/HK - km 36,367 ~ 37,500 - dl. 1,133   Rekonstrukcí komunikace a odstraněním bodových závad došlo ke zlepšení stavu komunikací II. a III. třídy v regionu, což přispělo nejen ke zlepšení propojení uvnitř regionu, ale i ke zlepšení napojení regionu na nadregionální silniční síť TEN-T.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01194
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 6. srpen 2012 až 30. září 2013
Místo realizace Cholenice - Žlunice
Celkové způsobilé výdaje 39 168 858,88 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 33 293 530,04 Kč
Z toho dotace EU 33 293 530,04 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět