II/281 Dolní Bousov - Sobotka

-
 

Silnice druhé třídy č. 281 mezi Dolním Bousovem a Sobotkou se dočkala kýžené rekonstrukce. Komunikace svým stavem nevyhovovala bezpečnému provozu a riziko možných nehod už bylo velmi vysoké. Kromě rekonstrukce povrchu se kraj rozhodl také vyřešit nevyhovující stav odvodnění. Prohloubeny tak byly příkopy a obnovy se dočkaly jednotlivé propustky. Celá rekonstrukce byla rozdělena do dvou úseků, aby nemusel být provoz tolik omezen.   

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01301
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 1. duben 2014 až 1. listopad 2014
Místo realizace Dolní Bousov - Sobotka
Celkové způsobilé výdaje 16 997 791,41 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 16 997 791,41 Kč
Z toho dotace EU 16 997 791,41 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět