II/284 Brdík - Tetín - Vidoň

-
 

Jde o modernizací 3,6 km na třech úsecích: silnice II/284 od Lázní Bělohrad k Vidoni, mezi křižovatkou silnic II/284 a III/28439 (odbočka Brtev) a křižovatkou silnic II/284 a III/28444 (odbočka Hořice a Pecka).  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01085
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 19
Doba realizace 1. březen 2011 až 1. říjen 2011
Místo realizace Brdík - Tetín - Vidoň
Celkové způsobilé výdaje 31 720 732,91 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 29 341 677,91 Kč
Z toho dotace EU 26 962 622,94 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět