II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň

-
 

Projekt řešil rekonstrukci a směrovou úpravu komunikace II/284 v úsecích: SO 101 - Úprava směrového vedení v km 1,560 - 1,840: V lokalitě "Brdík" (km 1,560 - 1,840) je navržena úprava směrového vedení trasy silnice II/284 spočívající v náhradě stávající ostré a nebezpečné zatáčky (R = 70m).    SO 102 - Úprava směrového vedení v km 2,280 - 2,640: V prostoru, kde trasa silnice II/284 prochází katastrálním územím "Vřesník u Tetína" (tzn. v km 2,280 - 2,640 dle této PD), je navržena úprava směrového vedení stávající trasy spočívající v náhradě tří ostrých a nebezpečných zatáček (R = 70, 100, 70m).  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01197
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 3. září 2012 až 31. červenec 2013
Místo realizace Lázně Bělohrad - Vidoň
Celkové způsobilé výdaje 14 201 817,22 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 071 544,63 Kč
Z toho dotace EU 12 071 544,63 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět