II/284 Nová Paka - Štikov - Bělá u Pecky

-
 

Projekt přispěl ke zkvalitnění regionální silniční dopravní infrastruktury a tím ke zvýšení kvality dopravního spojení uvnitř regionu. Na pozemcích katastrálního úzení Štikov, Radkyně, Bělá u Pecky byla modernizována silnivce dlouhá 3 290 m. Došlo ke  zlepšení technických parametrů včetně souvisejících objektů. Zesílil se silniční kryt asfaltovým kobercem. Dále byla část komunikace sanována a došlo k obnově odvodnění komunikace.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00425
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. duben 2009 až 30. listopad 2009
Místo realizace Nová Paka - Štikov - Bělá u Pecky
Celkové způsobilé výdaje 28 327 565,02 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 26 202 997,58 Kč
Z toho dotace EU 24 078 430,21 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět