II/286 Ploužnice

-
 

Silnice po rekonstrukci Silnice II. třídy je hlavní páteřní komunikací propojující oblast Jičínska se směrem Lomnice nad Popelkou a Semily. Jedná se o velmi frekventovanou komunikaci, jež využívají jak nákladní vozidla, tak turisté, zároveň slouží jako cyklostezka. Špatný technický stav komunikace však vyžadoval její modernizaci pro zvýšení kapacity, zlepšení parametrů a tím i bezpečnosti. Na dotčeném úseku proběhla rekonstrukce v délce 2,968 km, při níž např. došlo k odfrézování stávajícího krytu a k nové povrchové úpravě vozovky.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00436
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. duben 2009 až 30. listopad 2009
Místo realizace Lomnice nad Popelkou
Celkové způsobilé výdaje 19 260 094,67 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 17 815 587,52 Kč
Z toho dotace EU 16 371 080,41 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět