II/292 Semily ul. 3. května

-
 

Ulice 3. května je semilskou městskou třídou a současně tvoří průtah silnice č. II/292 směrem na Vrchlabí a Špindlerův Mlýn. Stávající trasa komunikace ul. 3. května prochází obydlenou částí města. Projekt je zaměřen na silniční řešení dané komunikace. Celkem se zrekonstruovalo 1,463 km silnice. Postup výstavby byl navržen na tři etapy. Odstranily se kolizní místa plynoucí ze špatného technického stavu, vozovku pokryl nový povrch a provedly se stavební úpravy pro napojení silnice na ulici Na Vinici. Celkově se zlepšila kapacita a plynulost silniční dopravy a zvýšila se bezpečnost provozu.    

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00446
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. duben 2009 až 30. červen 2010
Místo realizace Semily
Celkové způsobilé výdaje 78 349 084,29 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 72 472 902,54 Kč
Z toho dotace EU 66 596 721,24 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět