II/295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, rekonstrukce opěrných zdí, 2. etapa

-
 

Hned tři úseky opěrných regulačních zdí podél řeky Labe u silnice II/295 u obce Hořejší Vrchlabí směrem na Špindlerův Mlýn se dočkaly rekonstrukce. Do druhé etapy oprav se Královéhradecký kraj pustil od poloviny května 2014 a práce byly hotové do konce ledna 2015. První část, která prošla náročnou rekonstrukcí, se nachází v lokalitě zvané Nad Rákosárnou, druhá je u Studeného kolene a třetí úsek se nachází U Mostku. Spolu s opěrnými zdmi byla zrekonstruována i potřebná část vozovky, kterou silničáři osadili novými svodidly.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01303
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 5. květen 2014 až 31. leden 2015
Místo realizace Vrchlabí
Celkové způsobilé výdaje 28 069 702,98 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 28 069 702,98 Kč
Z toho dotace EU 28 069 702,98 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět