II/297 Čistá - Černý Důl - Svoboda nad Úpou, 2. etapa

-
 

V pořadí druhá etapa rekonstrukce vytížené silnice z Jánských Lázní do Svobody nad Úpou se podařila realizovat opět díky evropským penězům. Již první etapa byla z velké části financována z ROP Severovýchod. Ne jinak tomu bylo i v případě navazujících úseků. Obnoven byl kompletně povrch vozovky, odvodnění a další práce, které přispěly k mnohem vyššímu komfortu cestování.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01196
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 9. duben 2012 až 31. prosinec 2013
Místo realizace Čistá - Černý Důl - Svoboda nad Úpou
Celkové způsobilé výdaje 51 079 311,87 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 43 417 415,08 Kč
Z toho dotace EU 43 417 415,08 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět