II/297 Čistá - Černý Důl - Svoboda nad Úpou, 3. etapa

-
 

Vytížená komunikace směrem do oblíbených horských destinací prošla náročnou rekonstrukcí. Nový povrch, a nejen ten, dostal další, v pořadí třetí úsek silnice druhé třídy č. 297 z Čisté přes Černý Důl do Svobody nad Úpou. Komunikace vedoucí nejen přes Černý Důl, ale také přes Janské Lázně byla ve velmi špatném stavu. Na vozovce byly v některých místech už hluboké trhliny, krajnice byly někde značně nezpevněné a nefunkční bylo také odvodnění. Změnit tento stav se podařilo poatupně během několika let a snahu kraj završil třetí etapou.   

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01305
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 5. květen 2014 až 1. březen 2015
Místo realizace Černý Důl
Celkové způsobilé výdaje 25 825 077,98 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 25 825 077,98 Kč
Z toho dotace EU 25 825 077,98 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět