II/299 Dvůr Králové - rekonstrukce ul. Hradecká 2. etapa

-
 

Druhá etapa Hradecké ulice ve Dvoře Králové nad Labem, která je součástí trasy silnice II/299 se v roce 2015 dočkala rekonstrukce. Na přeměnu úseku od křižovatky ulice Hradecká a Zborovská až před křižovatku ulic Hradecká s ulicí K Rybníkům získal Královéhradecký kraj dotaci z ROP Severovýchod. Komunikace je velmi významnou tranzitní tepnou východně od centra města. Právě tudy směřují nákladní vozy a další automobily na Hradec Králové. Silnice už byla vysloveně v havarijním stavu. V některých místech chyběly obruby, chodníky a bortila se krajnice. Stejně tak bylo nefunkční odvodnění. Rekonstrukcí tak došlo k nejen k položení nového povrchu, ale také k obnově nezpevněné krajnice, zprůtočnění podélných příkopů a k úpravě rozjezdů v křižovatkách.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01405
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 5. srpen 2013 až 31. červenec 2015
Místo realizace Dvůr Králové nad Labem
Celkové způsobilé výdaje 6 601 363,76 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 601 363,76 Kč
Z toho dotace EU 6 601 363,76 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět