II/300 Dachovy - Miletín

-
 

Bez hrbolů, výmolů, záplat a rozpadajících se krajnic je dnes silnice v úseku mezi obcemi Dachovy a Miletín. Komunikace, která patří na Jičínsku k těm vytíženým, se dočkala kýžené obměny v roce 2014. Přestože tři měsíce museli obyvatelé dotčených obcí v okolí Hořic jezdit oklikou přes objížďky, rozhodně změnu uvítali. „V loňském roce jsme se dočkali nové silnice, a to z Miletína na Dachova. Přestože v době rekonstrukce bylo nutné jezdit po objízdných trasách, rozhodně to za to stálo,“ uvedl starosta Miletína Miroslav Nosek. Dnes má silnice nejen nový povrch, ale byla instalována také bezpečnostní svodidla a rekonstrukcí prošly i příkopy a v nich mostní propustky.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01306
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 7. duben 2014 až 1. listopad 2014
Místo realizace Dachovy - Miletín
Celkové způsobilé výdaje 11 985 126,55 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 11 985 126,55 Kč
Z toho dotace EU 11 985 126,55 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět