II/303 Police n/Met. - Bukovice - rekonstrukce silnice

-
 

Ne zrovna optimální stav silnice druhé třídy č. 303 směrem z Police nad Metují přes Bukovice přiměl Královéhradecký kraj k zařazení tohoto úseku do plánu rekonstrukcí. Kromě nového povrchu komunikace byly také zrekonstruovány a zmodernizovány křižovatky v tomto úseku. Díky těmto úpravám se zvýšila nejen plynulost provozu, ale především bezpečnost.   

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01302
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 31. březen 2014 až 31. prosinec 2014
Místo realizace Police nad Metují
Celkové způsobilé výdaje 17 995 752,64 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 17 995 752,64 Kč
Z toho dotace EU 17 995 752,64 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět