II/303 Rozšíření o stoupací pruhy km 21,5-25,5

-
 

Rozšíření o stoupací pruhy na vrchol Pasa Bezpečnější plynulejší je nyní doprava na silnici II/303 vedoucí na vrchol Pasa na Broumovsku. Komunikace, která patří k těm nejvytíženějším v kraji, prošla rekonstrukcí a byla rozšířena o stoupací pruhy. Projekt Královéhradeckého kraje získal podporu z ROP Severovýchod a to ve výši více než 76 milionů korun. Jeho součástí byla také následná oprava poškozených míst a úseků na objízdných trasách, které během realizace rekonstrukce musely být vytyčeny. Přestože objížďky vedly především po silnicích třetí třídy, byli řidiči ochotni hned několik uzavírek během dvou let, kdy realizace probíhala, skousnout. Opravou došlo ke zlepšení stavu komunikací v regionu, což přispělo mimo jiné také ke zlepšení napojení na nadregionální silniční síť TEN-T.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01192
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 23. červenec 2012 až 31. leden 2014
Místo realizace
Celkové způsobilé výdaje 90 449 965,52 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 76 882 470,69 Kč
Z toho dotace EU 76 882 470,69 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zajímavosti projektu

Rekonstruovaná silnice prochází převážně lesním úsekem v okolí Broumovských stěn v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Projekt proto zahrnoval, kromě návrhu vlastního rozšíření, i řadu opatření pro usnadnění migrace živočichů.

Zpět