II/304 hranice okresů TU - RK, část 1

-
 

Projekt zlepšil technické parametry komunikace II/304 včetně souvisejících objektů. Při rekonstrukci komunikace došlo k výměně a zlepšení technických parametrů částí pozemní komunikace s již ukončenou životností. Vyměnily a recyklovaly se svrchní vrstvy vozovky, zvýšila se únosnost a zesílila konstrukce vozovky, obnovilo se odvodnění komunikace, a to výstavbou nových objektů nahrazující stávající objekty s ukončenou životností. Stavba přesáhla hranice okresů Turnov - Náchod a také Rychnov nad Kněžnou.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00431
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 15. duben 2009 až 11. listopad 2009
Místo realizace Česká Skalice
Celkové způsobilé výdaje 103 044 432,43 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 95 316 099,99 Kč
Z toho dotace EU 87 587 767,55 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět