II/304 Velká Jesenice - průtah

-
 

Důkladný průzkum, který si nechal kraj v případě komunikace vedoucí Velkou Jesenicí zpracovat, odhalil havarijní stav silnice hned v několika bodech. Nejen, že je nutné kompletně zrekonstruovat povrch této silnice druhé třídy č. 304, ale také je nutné zajistit její rozšíření, výstavbu nové opěrné zdi v lokalitě u školy a rekonstrukci dalších, zajistit odvodnění silnice anebo také výstavbu dešťové kanalizace. To všechno se podařilo díky evropským penězům z ROP Severovýchod. Stejně tak byly zrekonstruovány chodníky a zajištěny přeložky inženýrských sítí.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01309
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 31. březen 2014 až 31. leden 2015
Místo realizace Velká Jesenice
Celkové způsobilé výdaje 35 036 366,21 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 35 036 366,21 Kč
Z toho dotace EU 35 036 366,21 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět