II/308 HK - Černilov, RŽK

-
 

Mezi Hradcem Králové a Černilovem byla zrekonstruována část silnice II/308. Zcela vyměněn byl kryt vozovky, obnoveno bylo odvodnění komunikace a stavbaři zajisili i další práce spojené například s vyrovnáním v místě křižovatek a sjezdů. Nyní je silnice bezepčnější a cestování pro řidiče také příjemnější.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01083
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 19
Doba realizace 1. duben 2011 až 31. červenec 2011
Místo realizace HK - Černilov
Celkové způsobilé výdaje 20 352 372,23 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 18 825 944,31 Kč
Z toho dotace EU 17 299 516,39 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět