II/308 Hradec Králové - Slatina, 1. etapa

-
 

Silnice v hradecké části Slatina se změnila k nepoznání. Z tankodromu, kde největší nerovnosti a výmoly řešily pouhé záplaty, se stala bezpečná komunikace, po níž je radost se vydat. Královéhradecký kraj rozdělil rekonstrukci silnice do dvou etap, v té první byla díky dotacím z ROP Severovýchod zrekonstruována část Kladské ulice od vjezdu do areálu společnosti Matex až po začátek obydlené části Slatiny. Silnice se tak stala pro motoristy mnohem bezpečnější.   

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01312
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 14. duben 2014 až 1. listopad 2014
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 26 370 574,25 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 26 370 574,25 Kč
Z toho dotace EU 26 370 574,25 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět