II/308 Hradec Králové - Slatina, 2. etapa

-
 

Předmětem úprav II. etapy je rekonstrukce silnice II/308 (Kladská ulice) v Hradci Králové - Slatině v úseku vlastní zastavěné místní části Slatina od křižovatky s komunikací V Poli včetně vlastní křižovatky až po konec obce ve směru na Černilov. Délka rekonstrukce silnice činí 1 091 m.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01200
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 25. březen 2013 až 31. prosinec 2013
Místo realizace Hradec Králové - Slatina
Celkové způsobilé výdaje 26 283 522,81 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 340 994,38 Kč
Z toho dotace EU 22 340 994,38 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět