II/308 Králova Lhota, 2. etapa

-
 

V katastrálním území České Meziříčí se postavila okružní křižovatka II/308 a III/31815. Součástí stavby byla přeložka trasy II/308 včetně úpravy sadu a stavbou dotčených ploch. Nové jsou i kabely pro osvětlení, přeložka inženýrských sítí atd.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01079
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 19
Doba realizace 1. duben 2011 až 30. září 2011
Místo realizace Králova Lhota
Celkové způsobilé výdaje 22 477 155,47 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 791 368,80 Kč
Z toho dotace EU 19 105 582,14 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět