II/316 Kostelec nad Orlicí, 2. etapa

-
 

Novou podobu získala silnice druhé třídy č. 316 v Kostelci nad Orlicí. Královéhradeckému kraji se podařilo získat dotaci z ROP Severovýchod na jeden ze dvou úseků, na něž byla rekonstrukce silnice od přejezdu ČD až po ceduli konec obce rozdělena. Během rekonstrukce komunikace byl vyměněn nejen celý povrch, ale došlo také k obnoveně obrubníků a také k rekonstrukci kanalizace, vodovodu a vybudování odvodnění.   

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01310
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 28. duben 2014 až 1. duben 2015
Místo realizace Kostelec nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 17 924 231,30 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 17 924 231,30 Kč
Z toho dotace EU 17 924 231,30 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět