II/317 Borohrádek - Čermná nad Orlicí, 1. etapa

-
 

V rámci projektu byl zrekonstruován 1,06 km silnice II/317 od Borohrádku na Čermnou nad Orlicí. Tato etapa byla první plánovanou z celkem tří, do nichž byla rekonstrukce této poměrně vytížené komunikace rozdělena.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01081
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 19
Doba realizace 1. březen 2011 až 10. červenec 2011
Místo realizace Borohrádek - Čermná nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 24 390 085,73 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 560 829,28 Kč
Z toho dotace EU 20 731 572,85 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět