II/317 Borohrádek - Čermná nad Orlicí, 2. etapa

-
 

Jednalo se o rekonstrukci silnice II. třídy v Královéhradeckém kraji okres Rychnov nad Kněžnou, která spojuje město Borohrádek s městem Choceň. Začátek úpravy byl před křižovatkou se silnicí III/3171 (v pracovní spáře 1. etapy km 1,060) a konec úpravy byl před obcí Čermná nad Orlicí. Délka rekonstrukce silnice činí 2 711 m. Rekonstrukcí komunikace a odstraněním bodových závad byl zlepšen stav komunikací II. a III. třídy v regionu, což přispělo nejen k zlepšení propojení uvnitř regionu, ale i ke zlepšení napojení regionu na nadregionální silniční síť TEN-T.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01191
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 8. duben 2013 až 30. březen 2014
Místo realizace Borohrádek - Čermná nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 22 911 334,04 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 19 474 633,93 Kč
Z toho dotace EU 19 474 633,93 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět