II/317 Borohrádek - Čermná nad Orlicí, 3. etapa

-
 

Silnice mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí, která je jedním z hlavních tahů směrem do Chocně, se dočkala kýžené rekonstrukce. Jednalo se již o třetí etapu, která navazovala na předchozí dvě. Nyní došlo k obměně povrchu na silnicích v Čermné nad Orlicí a Číčové. Důvodem byl již vysloveně havarijní stav komunikace, která už má svou životnost za sebou. Navíc šíře vozovky nebyla všude stejná, což komplikovalo situaci řidičům. Kromě zcela nového povrchu došlo také k rekonstrukci odvodnění komunikace a prohloubení příkopů.   

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01311
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 7. duben 2014 až 1. květen 2015
Místo realizace Borohrádek
Celkové způsobilé výdaje 36 622 420,48 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 36 622 420,48 Kč
Z toho dotace EU 36 622 420,48 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět