II/324 Nechanice - Lubno, průtah

-
 

Důvodem rekonstrukce silnice II/324 v úseku Nechanice - Lubno byly nevyhovující a závadné parametry dožilých stávajících konstrukcí zpevněných ploch. Konstrukce vozovky byla v celé ploše stavby nahrazena živičným povrchem. Zajistily se tak normové parametry pro bezpečné užívání pozemní komunikace.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00434
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 15. březen 2009 až 31. květen 2010
Místo realizace Nechanice
Celkové způsobilé výdaje 57 020 142,31 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 52 743 631,54 Kč
Z toho dotace EU 48 467 120,87 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět