II/567 Rtyně v Podkrkonoší, průtah 2. etapa

-
 

Rekonstruovala se komunikace II/567 dlouhá 693 metrů a  nevyhovující propustek. V rámci projektu byla odstraněna bodová závada na komunikaci II/567. Rekonstrukcí vozovky II/567 se zlepšil stav komunikace, což přispělo nejen ke zlepšení dopravního propojení regionu uvnitř, ale i k lepšímu napojení regionu na nadregionální silniční síť TEN-T.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01190
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 9. červenec 2012 až 30. leden 2013
Místo realizace Rtyně v Podkrkonoší
Celkové způsobilé výdaje 8 458 253,25 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 189 515,26 Kč
Z toho dotace EU 7 189 515,26 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět