II/567 Rtyně - Zbečník - Hronov včetně mostu

-
 

Silnice Rtyně - Zbečník - Hronov Dožilá a místy jen vyspravovaná byla silnice mezi Rtyní, Zbečníkem a Hronovem na Náchodsku. Kraj se tak rozhodl více neotálet a s přispěním financí z ROP Severovýchod mohla být zahájena rekonstrukce této silnice druhé třídy č. 567. Kromě tristního stavu komunikace byl vysloveně havarijní i stav mostu, který se v tomto úseku nachází. Narušená konstrukce by už nemusela větší zátěž unést, proto byla kompletně vyměněna. Kromě položení nové kanalizace a nového povrchu došlo také k obnovení odvodnění, výstavbě opěrné zdi a prohloubeny byly i příkopy podél cesty.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01307
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 31. březen 2014 až 1. březen 2015
Místo realizace Rtyně
Celkové způsobilé výdaje 52 868 314,99 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 52 868 314,99 Kč
Z toho dotace EU 52 868 314,99 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Více informací k projektu se dočtete také zde:

http://www.rada-severovychod.cz/kralovehradecky-kraj-rozdaval-darky-ridici-si-mohou-diky 

Zpět