II/592 Chrastava - dopravní řešení v centru města

-
 

Chrastava Chrastava se potýkala s nekvalitní silniční komunikací ve městě a blízkém okolí, jež nevyhovovala kvalitativně ani kapacitně nárokům na plynulou a bezpečnou dopravu. Projekt sledoval zkvalitnění silniční sítě, odliv tranzitní dopravy z centra města, úpravu místní komunikace, výstavbu okružní křižovatky, opravu mostů či propojení tras. Tím se zajistil bezpečný a plynulý průjezd městem. Řešení dopravní situace přispělo k vytvoření klidnějšího centra Chrastavy.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00026
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 20. červen 2008 až 1. srpen 2009
Místo realizace Chrastava
Celkové způsobilé výdaje 52 431 743,67 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 48 499 362,63 Kč
Z toho dotace EU 44 566 981,87 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

NAPSALI O NÁS:
Liberecký kraj, 7.11.2011: Rekonstruovaná Pobřežní ulice v Chrastavě již slouží motoristům v obou směrech

Zpět