II/592 Osečná - Křížany

-
 

Rekonstrukce silnice Silnice č. II/592 je obslužnou komunikací, ležící severně od Českého Dubu. Nachází se na ní také čtyři mosty a propusty. Zároveň slouží jako cyklostezka. Vzhledem k špatnému technickému i kapacitnímu stavu komunikace došlo k rekonstrukci silnice, a to v délce 6,205 m. Na příklad byl porušený povrch z živičného koberce překryt živičnou vyrovnávkou, na které byla položena nová obrusná vrstva. V rámci rekonstrukce došlo také k úpravě všech mostů.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00450
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. duben 2009 až 30. červen 2010
Místo realizace Osečná
Celkové způsobilé výdaje 54 309 396,62 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 50 236 191,62 Kč
Z toho dotace EU 46 162 986,89 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět