II. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.

-
 

Nová tribuna Projekt navázal na předchozí záměr, v jehož druhé etapě se modernizovala stávající tribuna pro diváky volejbalového areálu, postavily se nové tréninkové volejbalové stěny, pořídily se venkovní posilovací stroje a stůl na venkovní stolní tenis, modernizací prošlo také technické zázemí a skladovací prostoy pro celý sportovní areál.  

Příjemce TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I.
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/11.01137
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 11
Doba realizace 1. duben 2011 až 1. prosinec 2011
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 5 498 156,80 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 673 433,28 Kč
Z toho dotace EU 4 673 433,28 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět