III/0143 Buřany

-
 

Silnice Buřany Silnice je hlavní páteřní komunikací této části Krkonoš v údolí řeky Jizery. Vozovka je slepě ukončenou obslužnou komunikací, odbočující v začátku úpravy ze silnice I/14 v blízkosti katastru Jablonce nad Jizerou.  Aby se zabránilo dalšímu zhoršování komunikace vlivem provozu a klimatických podmínek, přistoupilo se k její rekonstrukci. Celková délka úseku byla 3161 metrů. Kompletně se opravila vozovka, podkladní vrstva, položil se nový kryt a obnovila se funkce příkopů a propustů.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00032
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. duben 2008 až 31. říjen 2008
Místo realizace Jablonec nad Jizerou
Celkové způsobilé výdaje 12 109 733,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 11 201 503,00 Kč
Z toho dotace EU 10 293 272,00 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět