III/03525 Kamenice

-
 

Doposud jen vyspravované výtluky pomáhaly zmírnit nevyhovující stav silnice III/03525 v obci Kamenice na Jičínsku. Díky evropským penězům se nyní mohl Královéhradecký kraj pustit do větší rekonstrukce. Modernizací tak prošel úsek od silnice I/35 až po křižovatku s místní komunikací p. č. 264, která vede okolo parku u zámečku. Rekonstrukce pomohla také ke sjednocení šířky vozovky, která byla původně v některých místech pouze 3 metry široká, což bylo poměrně nebezpečné. Kromě nového povrchu došlo také k pročištění příkopů a dostavbě či rekonstrukci propustků, aby bylo zcela funkční odvodnění silnice. Rekonstrukcí komunikace a odstraněním bodových závad tak došlo ke zlepšení stavu komunikací II. a III. třídy v regionu, což přispěje nejen k lepšímu propojení uvnitř regionu, ale i ke zlepšení napojení na nadregionální silniční síť TEN-T.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01406
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 15. září 2014 až 31. červenec 2015
Místo realizace Kamenice
Celkové způsobilé výdaje 4 828 381,02 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 828 381,02 Kč
Z toho dotace EU 4 828 381,02 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět