III/25915 Bezděz

-
 

Silnice Bezděz Silnice, ležící na hranici Libereckého a Středočeského kraje, zajišťuje přístup k obci Bezděz.  Také je hojně využívána návštěvníky místního hradu. Špatný technický stav vozovky však vyžadoval rekonstrukci. Modernizace komunikace III. třídy zajistila vylepšení nedostatečných příčných spádů tak, aby byly povrchové vody odvedeny přes upravenou nezpevněnou krajnici do příkopů. Také se navýšila kapacita vozovky, přičemž délka upravovaného úseku byla 1,974 metrů. Doplněním vodorovného značení došlo i k zvýšení bezpečnosti silničního provozu.    

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00023
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. květen 2008 až 31. říjen 2008
Místo realizace Bezděz
Celkové způsobilé výdaje 11 618 754,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 10 747 347,36 Kč
Z toho dotace EU 9 875 940,83 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět