III/2627 Volfartice mosty 2627-3,7

-
 

Volfartice mosty Předmětem projektu byl silniční úsek III/2627 Volfartice, jenž je frekventovanou komunikací a zároveň slouží jako cyklostezka. Pro nevyhovující technický stav mostů (č. 2627-3 a 2627-7) došlo k jejich rekonstrukci, jež si vyžádala výměnu konstrukce mostů, včetně provedení izolace a vozovkového souvrství, nových říms a zábradlí a napojení na silnici č. III/2627. Stavbou vznikly mosty, jejichž technický stav a uspořádání zajistí bezpečný a spolehlivý provoz.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00449
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. březen 2009 až 30. listopad 2009
Místo realizace Volfartice
Celkové způsobilé výdaje 15 703 634,58 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 14 525 861,98 Kč
Z toho dotace EU 13 348 089,38 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět