III/26314 Prysk - Prácheň

-
 

Prysk - Prácheň Silnice je propojovací komunikací mezi silnicemi I/13 a III/28620, jež zajišťuje dopravní obslužnost jak pro místní, tak pro návštěvníky Lužických hor. Vozovka však byla v havarijním stavu a vyžadovala rekonstrukci. Stavba byla rozdělena na dva samostatné úseky, ve kterých byly navrženy různé technologie opravy. Délka modernizovaného úseku byla 5,159 metrů. Zrekonstruovaly se propusty i mosty přes Pryskský potok. Modernizace zkapacitnila komunikaci a po doplnění vodorovného značení zvýšila bezpečnost silničního provozu.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00025
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. duben 2008 až 31. říjen 2008
Místo realizace Prysk
Celkové způsobilé výdaje 23 843 280,70 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 055 034,26 Kč
Z toho dotace EU 20 266 788,24 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět