III/2633 Kravaře - Taneček

-
 

Kravaře - Taneček Silnice III/2633, zajišťující dopravní spojení obcí Kravaře a Taneček, byla zrekonstruována v celkové délce 3,650 m. V rámci rekonstrukce došlo k novému zajištění odvodnění komunikace. V místech poklesů vozovky bylo provedeno odfrézování krytu a recyklace podkladních vrstev. Na nově upravený podklad byla položena vrstva z obalovaného kameniva. Modernizovaná silnice zajistí obyvatelům a turistům kvalitnější a bezpečnější jízdu jak po technické, tak i kapacitní stránce.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00440
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. květen 2009 až 30. listopad 2009
Místo realizace Kravaře
Celkové způsobilé výdaje 13 882 994,27 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 841 768,80 Kč
Z toho dotace EU 11 800 544,30 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět