III/2634 a III/2636 Kozly

-
 

Silnice Kozly Rekonstrukce přístupové komunikace sledovala zlepšení jízdních podmínek a kvalitnější dopravní obslužnost na Českolipsku. Opravovaný úsek začínal v obci Kozly na křižovatce se silnicí III/2636. Celková délka této části komunikace byla 983 metrů. Další opravy proběhly na 646 metrovém úseku na křižovatce se silnicí III/2634 v obci Kozly. Součástí modernizace byla i sanace geologické poruchy, vytvoření nové živičné vrstvy a povrchu vozovky.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00031
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. duben 2008 až 31. říjen 2008
Místo realizace Kozly
Celkové způsobilé výdaje 17 653 481,10 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 16 329 470,00 Kč
Z toho dotace EU 15 005 458,90 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět